Kommentar: Nasjonalpark kunne redusert faren for overturisme

Mye tyder på at det haster med å finne virkemidler til å styre og håndtere tilstrømmingen av turister til Preikestolen.