Kommunale avgifter er litt dyrare i Strand enn i Sandnes

Vatn-, avløps- og renovasjonsutgiftene i Strand er på rundt 12.600 kroner, medan dei er på rundt 12.100 kroner for innbyggarane i gamle Forsand.