Gaute Hauge (Ap): – Veldig dyrt å ha barn i både barnehage og SFO i Hjelmeland

Formannskapet i Hjelmeland ber rådmannen vurdera ei innføring av felles søskenmoderasjon for familiar som har barn i både barnehage og SFO.