Kostbare kai-opprustingar for Hjelmeland kommune: Heilt slutt med dans på Nessa, i alle fall på kaien

Hjelmeland kommune har fått rapportar som viser stort vedlikehaldsbehov på kommunale kaiar. Dei treng reparasjonar for mellom 3,7 og 15,5 millionar kroner.