Nekter å overta

Av

Strand kommune er lite interessert i å overta veger som i dag er fylkeskommunale. Det er særlig på tre strekninger Strand vil unngå nedklassifisering.