Glade i skolen sin – massiv motstand mot nedlegging

Forslaget om å legge ned skolen og barnehagen på Fiskå er svært upopulært, også blant de folkevalgte. I Nordre Strand er foreldrene sjokkerte.