Kommunen vil gjera private leikeplassar betre – men ikkje utan å stilla krav

Ved utbygging av bustadfelt er det krav om leikeplassar. Det er ikkje alltid dei blir tekne i bruk, og heller ikkje alltid dei blir haldne ved like. Kommunen vil bidra, men rådmannen vil samtidig stilla krav til velforeiningane.