Hjelmeland kommune gjekk 10,3 millionar kroner i pluss i 2019

Kommunen budsjetterte med eit lite minusresultat og dei siste prognosane sa at resultatet kunne bli omtrent i balanse. Netto driftsresultat blei likevel 10,3 millionar i pluss.