Stort overforbruk i kommunen: Må rapportere oftere

Driftsnivået i Strand kommune er høyere enn inntektene. Nå ønsker lokalpolitikerne utvidet økonomirapportering fra rådmannen.