Kommuneøkonomien i Strand: Politisk ledelse vil ikke ha noen svartmaling

Politikerne støtter Strand-rådmann Ketil Reed Aasgaards omstillingsprosjekt for å få ned kostnadene. I formannskapsmøtet påpekte både ordfører og varaordfører at kommuneøkonomien ikke fortjener å bli framstilt som dårlig.