Kommuneøkonomien rammes: Kan bli nødt til å kutte investeringer og tjenestetilbud

Den administrative ledelsen i Strand kommune er bekymret for hvordan korona-krisen rammer kommuneøkonomien. Lokalpolitikerne stoler på at regjeringen trør til med ekstra økonomisk hjelp.