Grunneigarar vil fjerna landemerke

Av

Denne veka blei det sett strek for å koma med innspel til ny kommuneplan for Hjelmeland. Det kan bli debatt om fleire av forslaga.