Sjå til Ryfylke!

Av

For folk i Forsand blir det lite naturleg å la styring og stell bli avgjort på rådhuset i Sandnes.