Vil samlast - men veit ikkje kor

Av

Det klaraste signalet politikarane fekk på folkemøtet på Ombo, var at ombobuen ville høyra til same kommune. Det er meir usikkert kor, men alle skal få seia sitt.