Full fart i forhandlingane

Av

Hjelmeland og Strand har det travelt med å koma i mål med forhandlingar om ei eventuell samanslåing. Dei tek sikte på endelege vedtak i månadsskiftet januar/februar.