Undrar seg over ultimatum

Av

I dag skal rådmennene sitt forslag til intensjonsavtale drøftast av forhandlingsutvala frå Strand og Hjelmeland. Håkon Helgøy (Hjelmeland KrF) reagerer på eit vedlegg til forslaget.