Stavanger finn ingenting av verdi på Ombo. – Imponerande utsegn, seier Hjelmeland-rådmann

Frå nyttår av blir Ombo ein del av Stavanger. I dag er den sør-austre delen av øya ein del av Hjelmeland kommune. Stavanger kommune meiner det ikkje er nødvendig med noko økonomisk oppgjer.