Kommunestyret i Hjelmeland godkjende felles søskenmoderasjon for barnehage og SFO