Listetoppane prioriterer: Meir aktivitet i bygdene

Me har utfordra ordførarkandidatane i Hjelmeland om kva saker deira lister prioriterer høgast. Hjelmeland Ap meiner blant anna det må vera fleire aktivitetar å velja blant på kveldstid.