Eigedomsskatt og gebyr: Hjelmeland er Rogalands dyraste kommune å bu i

I ei oversikt utarbeidd av Nettavisen tidlegare i år, kom det fram at Hjelmeland har dei høgaste kommunale avgiftene i Rogaland. Partia i Hjelmeland er samde om at avgiftene må bli lågare.