Partia svarar: Ja til Hjelmelandsvågen, nei til nasjonalpark

Dei fleste partia er samde om at Hjelmelandsvågen skal prioriterast som kommunen sitt sentrum. Dei er ikkje like interesserte i at store delar av utmarka skal vernast som nasjonalparkar.