Sp kan få ein representant til inn i kommunestyret

Per i dag har Sp to av 29 kommunestyrerepresentantar, men ut i frå førehandsstemmene ligg dei an til å få tre representantar i den komande perioden. Listetopp Alf Henning Heggheim er veldig glad for det gode resultatet.