Seks prosent flere stemte

Deltakelsen ved kommunevalget i Strand var bedre enn på lenge.