Vil bytte ut dette

Bør Strand skifte kommunevåpen? Lokal kunstner Stian Heimlund Skjæveland er ikke i tvil.