Konfirmasjoner i Strand kan bli utsatt til etter sommerferien

Den norske kirke anbefaler nå at årets konfirmasjoner blir utsatt til etter sommerferien. På grunn av koronavirus vil det bli vanskelig å gjennomføre alle konfirmasjonene som planlagt i april og mai, sier sognepresten i Strand, Martin Ivar Arnesen.