Jon Vogt Engeland har vore med i soknerådet i to periodar og sit nå som leiar. Han har ikkje tidlegare opplevd ein slik konflikt som nå går føre.

Møtet i soknerådet varte i eit par timar fredag, fortel han. Her er uttalen soknerådet kom fram til:

«Jørpeland menighetsråd er kjent med at det foreligger uro og utfordringer i menighetsarbeidet i Jørpeland sokn. Vi registrerer også mye bekymring i menigheten i forhold til dette.

Jørpeland menighetsråd deler fullt ut denne bekymringen. Det er Stavanger Biskop og prosten i Ryfylke som er arbeidsgiver for soknepresten i Jørpeland, og vi er klare over at det er informasjon som ikke kan gis på grunn av taushetsplikt heller ikkje til Jørpeland menighetsråd.

Vi har fått informasjon fra Stavanger Biskop om at de har nær kontakt og dialog med de involverte i saken og det er vi glade for.

Vi vil samtidig be dem om å intensivere arbeidet med å finne en løsning slik at frivillig innsats og alt som er bygget opp i menigheten igjen kan få stabiltet og arbeidsro».

Brev frå biskopen

Stavanger Biskop ved biskop Anne Lise Ådnøy har sendt eit brev til soknerådet, der dei skriv følgjande:

«Stavanger biskop er kjent med at det foreligger uro og utfordringer i menighetsarbeidet i Jørpeland sokn. Vi forstår at menighetsrådet opplever det vanskelig å ha lite informasjon omhvilke utfordringer som foreligger.

Stavanger biskop og prosten i Ryfylke er arbeidsgiver for soknepresten i Jørpeland, som har vært omtalt i media. Soknepresten har takket ja til permisjon fram til 19. juli 2020.

Dette er en vanskelig og sammensatt sak, som det er umulig å ikke bli berørt av. Det sterke engasjementet rundt den gjør inntrykk. Biskop og bispedømmekontoret har nær kontakt med og dialog med de involverte i saken, og jobber for at det skal bli en best mulig løsning på situasjonen».

Les også

Dagslys er best

Det har ikkje lukkast Strandbuen å få svar på kva konflikten på kyrkjekontoret går ut på og kva personar som er involverte.

Konflikten har skapt stor engasjement blant fleire kyrkjegjengarar og det er sett i gang eit opprop for sokneprest Bård Boye, som skal vera involvert i konflikten.