Budet ble avslått

Av

Budet fra Hogne Fjellanger om kjøp av Stålverket på Jørpeland, er avslått.