Ole Paus – trubadur med mange fasettar

Det er ikkje særleg oppfinnsamt å seia at Ole Paus har ei fomidlingsevne som går utanpå dei fleste artistar, men når han til dømes insisterer på at «Du er min venn» i songen «Shetland» er det uråd å ikkje tru på Paus.