Kontrollutvalg har konkludert: Rådmannen gikk ikke ut over sine fullmakter da det ble bestemt å legge ned helsestasjon

Politikerne ba kontrollutvalget se på kommuneadministrasjonens beslutning om å legge ned helsestasjon på Tau. Nå er det blitt konkludert.