Regjeringen gjør ikke endringer i vannkraftskatten

Solberg-regjeringen har besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.