Kraftskatteutvalet sitt framlegg: Hjelmeland kan tapa 30 millionar i året

Kraftskatteutvalet leverte måndag sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Dei går inn for å overføra store delar av kraftkommunane sine inntekter til staten.