Fylkesutvalet sa nei til kraftplanar

Av

Fylkesutvalet reiste i går motsegn mot dei tre planlagde kraftutbyggingane i Årdal. Det var berre Frp sine to representantar som ville gi Clemens Kraft konsesjon.