Terje Borgen (71) fekk Norges vanlegaste kreftdiagnose. – Korleis du tar det er viktigare enn korleis du har det

November er månaden då prostatakreft blir sett på dagsordenen. Kvart år blir 5.000 norske menn ramma av sjukdomen. – Sjekk deg jamleg, oppfordrar Terje Borgen.