Farleg å leva

Av

Det er farleg å leva. Du kjem garantert til å døy av det. Eg skal leva evig. Eller døy under forsøket.