Her blir det 
privatskole

Av

Utdanningsdirektoratet har gitt grønt lys for kristen privatskole på Tau. Den nye skolen har inngått avtale med Tau Aktivitetshus om å bruke deler av bygget som midlertidige lokaler.