Kristoffer Heggland trivst veldig godt på Strand videregående skole og drøymer om ei framtid som lærar.