Kritikken fra Arbeidstilsynet mot Strand kommune i saken om inneklima på Jørpeland ungdomsskole er ikke bare krass, den er knusende. Arbeidstilsynet mener kommunen bryter arbeidsmiljøloven ved å stadig utsette rehabiliteringsarbeid på Jørpeland ungdomsskole. Det er så langt brukt 13–14 mill. på utbedring av inneklima – noe det har vært tverrpolitisk enighet om. Tydeligvis er det ikke nok så lenge elever og ansatte fortsatt har plager som følge av inneklima.

Tiden er inne for å forene kreftene, og få forsert nødvendig totalrehabilitering slik opposisjonen foreslo ved å sette av 3 mill. i 2021 til prosjektering og 9 mill. i 2022. Når pålegget fra Arbeidstilsynet går ut på å revidere planen for gjennomføring av tiltak for bedring av inneklima og arbeidsmiljø der det blant annet må forklare hvordan kommunen skal tilrettelegge for ansatte med helseplager knyttet til inneklimaet, hvilke tiltak de skal iverksette og komme med en sluttdato for totalrehabiliteringen, tenker vi at forsering av totalrehabiliteringen må vurderes.

Faktum er jo at Høyre med resten av posisjonen på slep har utsatt dette flere ganger. Så sent som i juni 2020 ble det sagt i et leserinnlegg» i Strandbuen: «Det som derimot er utsatt fra 2020 til 2022 er 3 millioner til prosjektering av ombygging av JUS ...». Som kjent utsatte posisjonen dette ytterligere til 2024 i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan 2021–2024 noen få måneder etter leserinnlegget.

Les også

Situasjonen ved Jørpeland ungdomsskole blir ikke bedre av at Arbeidstilsynet nå har påpekt det som hele tiden har vært åpenbart

Posisjonen må erkjenne i lys av Arbeidstilsynets krasse kritikk at det er behov for å forsere totalrehabiliteringen slik som opposisjonspartiene foreslo i sitt alternative budsjett.