Rådmannen prioriterte ikkje oppussing av Folkets Hus

Rådmannen tok ikkje oppussinga av Folkets Hus til rundt 15 millionar kroner med i Strand kommune sitt budsjett fjor haust. – Rådmannsgruppa konkluderte med at ei oppgradering av Folkets Hus ikkje kunne bli prioritert i 2020, seier verksemdsleiaren for bygg og eigedom.