Bråk på badebussen: Anita og natteramnane har innført reglar

Sidan januar i fjor har natteramnar vore med på badebussen frå Strand til symjehallen på Forsand på grunn av bråk. Anita Jørmeland (54) er ei av dei som er med kvar torsdag, for å sørgja for at det ikkje er bråk og at alle dei unge føler seg trygge.