– Viktigare enn nokon gong å møtast

Menneska er flokkdyr og kan ikkje bare møta kvarandre og verda rundt seg gjennom digitale medium, meiner Strands kultursjef Trond Ole Hølland Paulsen. Derfor oppmodar han folk til å delta på dei kulturarrangementa som går føre i heimkommunen.