Kulturprisvinnaren Liv Reidun Brakstad kjenner kunsten som eit kall

Liv Reidun Brakstad er 76 år, men har på ingen måte tenkt å trappa ned som kunstnar. Det neste året skal ho bu på hybel i Stavanger og mala Ryfylke frå byen gjennom fire årstider.