Kultursjefen ber om å få sette ned prisen på kinobillettene

Kinoen i Strand har hatt alvorlig publikumssvikt i år. Dette skyldes i stor grad korona-tiltakene. Men det er også andre grunner til lavt besøk. Nå kan billettprisen bli satt ned.