Kultursjefen i Strand har sagt opp: – Hadde vi holdt på å realisere et nytt kulturbygg, så hadde jeg nok ikke sluttet

Da Trond Ole Paulsen takket ja til stillingen som kultursjef i Strand for tre år siden, var det satt av 90 millioner kroner til nytt kulturhus. Planene ble skrotet og nå vil politikerne også stryke midler til oppgradering av Torghuset.