Statens fagorgan for kunst i offentlige rom: – Om man er lokal eller ikke bør være underordnet

KORO (Kunst i offentlige rom) mener kunstnerisk konsept og idé er viktigere enn hvor kunstneren kommer fra.