Fylkesmannen ber Strand kommune ta stilling til klagen fra kunstneren

Jørpelandskunstner Stian Heimlund Skjæveland klaget på vedtaket om utsmykkingen av Superparken i august i fjor. Etter gjentatte purringer fra kunstneren, ber Fylkesmannen i Rogaland nå kommunen om å gjøre et endelig vedtak.