– Ikkje skuldingar om korrupsjon som er årsaka til endring av reglar

Kultursjefen i Strand peikar på at setninga «Lokale kunstnarar bør nyttast om det er praktisk muleg» i kommunen sine retningslinjer ville ha blitt endra sjølv om ikkje den lokale kunstnaren Stian H. Skjæveland hadde klaga på valet av kunstnar til utsmykkinga i Superparken.