Blått lys på kunstig bru

Av

Onsdag ble de to store fjellhallene i Ryfylketunnelen lyst opp. Kunstner Viel Bjerkeset Andersen testet ut lyssettingen med ulike farger.