Kvernhusene er fikset opp for en million kroner. Neste oppgave blir å få vist dem fram

Kvernhusene på Tau er blant Strand kommunes viktigste kulturminner. Nå er bygningene ferdig restaurerte og snart klare for å formidle historie.