Flyttar folk frå eit kyrkjesokn til eit anna

Hjelmeland kyrkjekontor har sett i gang ei sak om justering av grensene mellom kyrkjesokna i kommunen. Det betyr mellom anna at mange som tilhøyrer Årdal sokn blir overflytta til Hjelmeland.