God start i elva

Av

Opninga av laksefisket i Årdal har vore veldig bra, og det er teke mange storlaksar den første veka. Snittvekta er over 7 kilo.